บริจาคเพื่อสภากาชาดไทย
image-card

03 มิถุนายน 2559
SHARE
หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จาก พญ. ศุทธินี จารุวงศ์วณิชย์ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของสภากาชาดไทย ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไท

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง
ติดตามเราได้ที่